دلنوشته و عکس

AvazeeQoo

mahdieh madani


 من امید رو از گلبرگ کوچک در میان سنگ های بزرگ آموختم...


 عکس و متن /مهدیه مدنی_photo by myself

mahdieh madani


 من را ببین، من را میبینى یا خودت را ؟!...
 همه منى که تمام شده و تویى که باقى مانده است
 من میتوانم به اندازه هر دویمان دوستت بدارم
 تو چطور تمام من؟!...
 من میتوانم به جاى هردویمان شب تا سحر به
 تک تک نفسهایمان گوش فرا دهم
 تو چطور بهانه ى بودن من؟!...
 من میتوانم به اندازه همه راه هاى نرفته ،تمام قدم هایمان را بشمارم
 تو چطور همراه من؟!...
 من میتوانم براى با تو ماندن باز هم از سر شروع کنم
 تو چطور آغاز من ؟!...


 عکس و متن/مهدیه مدنی_photo by myself

mahdieh madani


  عکس/مهدیه مدنی_photo by myself

mahdieh madani


  همه ی دنیا رو گیج کرده ایم

 لیوان هایمان هم از نبض هایمان سخن میگویند...

 

عکس و متن/مهدیه مدنی_photo by myself

mahdieh madani

  صندلى هاى قدیمى،ادم هاى جدید
  صندلى نزدیک،دل هاى دور
  چاى تلخ حتى با حبه ی قند
  هنوز هم وقتى پشت این میزها چاى میخورم هواى قدیم در سرم میپیچد
  راستى چرا حال من خوب نیست؟؟!!!


   عکس و متن/مهدیه مدنی_photo by myself

mahdieh madani

افزودن تصویر از فضای اختصاصی

  این را میگویم ،نگویى نفهمید!
  همش تقصیرِ،...نه!
  تسخیر چشمانش شدم !


 عکس و متن /مهدیه مدنی_photo by myself

 تصویر بیتا مدنی _خواهر عزیزم

mahdieh madani

 

 «عشق» نام اثری است از نویسنده فرانسوی کریستیان بوبن که دربر دارنده جملاتی کوتاه و شعرگونه درباره عشق و زندگی است.
 
 قسمتی از کتاب عشق

زندگی آسمان است که در قلب دوشیزه ای جای گرفته است
 ما همیشه بر سر دوراهی انتخاب همه چیز و هیچ چیز مانده ایم
 فقط کسی میتواند تو را دوست بدارد که بتواند تو را ببیند

:  عشق
:  جملات قصار
کریستین بوبن
علی برزگر

 عکس/مهدیه مدنی_photo by myself
mahdieh madani

 

   در انجماد احساس
  من دو عاشق دیدم
  به خودم بالیدم
  که سعادت آنجاست
  عشق راستین دیدن

 

   تقدیم به عشق های راستین

  عکس و شعر/مهدیه مدنی_photo by myself

mahdieh madani

 هربار به آسمان نگاه میکنم، مرا یاد تو مى اندازد، آبى اسمانى که هست اما در واقع نیست،دیگر به چشمان خسته ام      

 اعتمادى نیست، همانند ابرهاى پراکنده تو را هر جایى میبینم.


عکس و متن/مهدیه مدنی_photo by myself

mahdieh madani